Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Os.531.2018
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2019 – 2027
 • Uchwała Os.532.2018
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
 • Uchwała Nr Os.42.2019
  w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wyszkowskiego, przyjętej w Uchwale Nr IV/39/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2019 – 2027.
 • Uchwała Nr Os.43.2019
  w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 rok.
 • Uchwała Nr Os.158.2019
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
 • Uchwała Nr Os.277.2019
  w sprawie wydania opinii na wniosek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
 • Uchwała Nr Os.353.2019
 • Uchwała Nr Os.468.2019
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2020 – 2027.
 • Uchwała Nr Os.469.2019
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 • Uchwała Nr Os.107.2020
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.

Wytworzył:Agnieszka Sobolewska – Główny Specjalista ds. planowania budżetu, data: 19.12.2018 r., godz. 15.35
Wprowadził:Hubert Morka, data: 19.12.2018 r., godz. 15.33
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 19.12.2018 r., godz. 15.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2018 r., godz. 15.33Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1903 razy.