Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Budżet


Podstrony:
 • Uchwała Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wyszkowskiego na rok 2013 r.
  Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XXX/204/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XXXII/208/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 117/298/2013
  w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 119/305/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała nr 121/312/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 126/325/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 128/328/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 128/329/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budzecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 130/346/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 130/347/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 133/376/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 134/380/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budzecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XXXIII/213/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 135/391/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 136/393/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 138/400/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 rok.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 139/401/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowychUchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XXXIV/220/2013
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIV/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013-2021Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XXXIV/221/2013
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 141/418/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 141/419/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 143/425/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XXXV/229/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 146/432/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 146/433/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Piowiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XXXVI/236/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 149/440/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 150/444/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 153/478/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 153/479/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XXXVIII/247/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 157/491/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 157/492/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 161/499/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała nr 161/500/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XXXIX/255/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 164/506/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 164/507/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 165/510/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 166/513/2013
  w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2014 - 2021.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 166/514/2013
  w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XL/265/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 169/524/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 169/525/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 171/538/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 173/542/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 174/544/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 175/548/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XLI/273/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 176/549/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr XLII/283/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 177/550/2013
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r.Uchwała nieobowiązująca
 • Uchwała Nr 177/551/2013
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.Uchwała nieobowiązująca

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 17.01.2013 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.03.2013 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2013 r., godz. 12.41NieznanyZmiana przynależności strony
17.01.2013 r., godz. 11.22Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 3261 razy.