Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

26 sierpnia 2014 r.


Podstrony:
 • Uchwała Nr 215/685/2014
  w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu wyszkowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego SPZZOZ w Wyszkowie i POKiS w Wyszkowie za pierwsze półrocze 2014 roku
 • Uchwała Nr 215/686/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości będącej we władaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 • Uchwała Nr 215/687/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości będącej we władaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 • Uchwała Nr 215/688/2014
  w sprawie upoważnienia Głównego specjalisty do spraw dróg publicznych w Wydziale Inwestycji i Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Zarządu Powiatu
 • Uchwała Nr 215/689/2014
  w sprawie zatrudnienia Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach
 • Uchwała Nr 215/690/2014
  w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
 • Uchwała Nr 215/691/2014
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych

Wytworzył:Hubert Morka, data: 01.09.2014 r., godz. 14.24
Wprowadził:Hubert Morka, data: 01.09.2014 r., godz. 14.24
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 01.09.2014 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2014 r., godz. 14.24Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1054 razy.