Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

29 kwiecień 2015 r.


Podstrony:
 • Uchwała Nr VIII/56/2015
  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu wyszkowskiego
 • Uchwała Nr VIII/57/2015
  w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania aktywów trwałych oraz zakupów i przyjmowania darowizn i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 • Uchwała Nr VIII/58/2015
  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za dziecko umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo– leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • Uchwała Nr VIII/60/2015
  w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkowie oraz utworzenia zespołu placówek pod nazwą Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie
 • Uchwała Nr VIII/59/2015
  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
 • Uchwała Nr VIII/61/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania Gminie Zabrodzie do realizacji zadania własnego Powiatu Wyszkowskiego polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Zabrodziu
 • Uchwała Nr VIII/62/2015
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę niższą niż jej wartość
 • Uchwała Nr VIII/63/2015
  w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie budowy chodników oraz udzielenia dotacji na ten cel
 • Uchwała Nr VIII/64/2015
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2015 – 2021
 • Uchwała Nr VIII/65/2015
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.

Wytworzył:Hubert Morka, data: 05.05.2015 r., godz. 08.34
Wprowadził:Hubert Morka, data: 05.05.2015 r., godz. 08.31
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 05.05.2015 r., godz. 08.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.05.2015 r., godz. 08.31Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1370 razy.