Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Nr Os.65.2016
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wyszkowskiego, przyjętej w Uchwale Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2016-2025.
 • Uchwała Nr Os.66.2016
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 rok.
 • Uchwała Nr Os.137.2016
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2015 r.
 • Uchwała Nr Os.255.2016
  w sprawie wydania opinii na wniosek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
 • Uchwała Nr Os.298.2016
  w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2016 r.

Wytworzył:Jarosław Wyszyński, data: 25.01.2016 r., godz. 15.23
Wprowadził:Jarosław Wyszyński, data: 25.01.2016 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 25.01.2016 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2016 r., godz. 15.23Jarosław WyszyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 845 razy.