Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

27 stycznia 2016 r.


Podstrony:
 • Uchwała Nr XVIII/121/2016
  w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2016-2025
 • Uchwała Nr XVIII/122/2016
  w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie na kadencję 2015-2019
 • Uchwała Nr XVIII/123/2016
  w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Powiatu z dnia 25 listopada 2015 r. sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 • Uchwała Nr XVIII/124/2016
  w sprawie ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym powiatu
 • Uchwała Nr XVIII/125/2016
  w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie budowy chodników oraz udzielenia dotacji na ten cel
 • Uchwała Nr XVIII/126/2016
  w sprawie wyróżnienia herbem powiatu wyszkowskiego
 • Uchwała Nr XVIII/127/2016
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2016-2025
 • Uchwała Nr XVIII/128/2016
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.

Wytworzył:Hubert Morka, data: 27.01.2016 r., godz. 13.00
Wprowadził:Hubert Morka, data: 01.02.2016 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 01.02.2016 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.02.2016 r., godz. 13.41Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1123 razy.