Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

24 lutego 2016 r.


Podstrony:
 • Uchwała Nr XIX/129/2016
  w sprawie wykorzystania herbu powiatu
 • Uchwała Nr XIX/130/2016
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 • Uchwała Nr XIX/131/2016
  w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wyszkowskiego do wyłonienia podmiotu do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 • Uchwała Nr XIX/132/2016
  w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie na kadencję 2015-2019
 • Uchwała Nr XIX/133/2016
  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wyszkowskiego do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem wyszkowskim a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego
 • Uchwała Nr XIX/134/2016
  w sprawie przekazania na czas nieokreślony Wójtowi Gminy Długosiodło w zarząd odcinka drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Przetycz Włościańska
 • Uchwała Nr XIX/135/2016
  w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2016
 • Uchwała Nr XIX/136/2016
  w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i udzielenia na ten cel dotacji gminom: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka i Zabrodzie w roku 2016
 • Uchwała Nr XIX/137/2016
  w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu wyszkowskiego na lata 2016-2025
 • Uchwała Nr XIX/138/2016
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.

Wytworzył:Hubert Morka, data: 29.02.2016 r., godz. 11.21
Wprowadził:Hubert Morka, data: 29.02.2016 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 29.02.2016 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.02.2016 r., godz. 11.19Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1083 razy.