Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Architektoniczno-Budowlany


Podstrony:
 • AB.6740.2.1.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji - działka nr 65 obręb 0031 Stara Pecyna Inwestor - Małgorzata i Artur Obieleccy Wniosek z dnia 01.03.2016 r. Zgłoszenie z dnia 01.03.2016 r. stało się skuteczne w dniu 01.04.2016 r.
 • AB.6740.2.2.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji - działka nr 4495/11, 4496/18 obręb 0001 Miasto Wyszków Inwestor - Ewa i Albert Ponichtera Wniosek z dnia 09.03.2016 r. Skuteczność zgłoszenia robót w dniu 11.04.2016 r.
 • AB.6740.2.3.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji - działka nr 256/5 obręb 0004 Brańszczyk Inwestor - Sławomir Lisek Wniosek z dnia 05.04.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 06.05.2016 r.
 • AB.6740.2.4.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa linii kablowej niskiego napięcia - 0,4 kV Adres inwestycji - działki nr 1153/10, 1153/15, 1153/17 obręb 0001 miasto Wyszków Inwestor - PGE Dystrybucja S.A. Wniosek z dnia 26.04.2016 r. Skuteczność zgłoszenia robót w dniu 27.05.2016 r.
 • AB.6740.2.5.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa sieci ciepłowniczej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, Adres inwestycji - działki nr 2733, 2605/18, 2606,2 obręb 0001 Wyszków, Inwestor - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wniosek z dnia 05.05.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 06.06.2016 r.
 • AB.6740.2.6.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Adres inwestycji – działka nr 70, obręb ewidencyjny 0017 Porządzie, jednostka ewidencyjna 143503_2 Rząśnik Inwestor –Tomasz Rachubka Wniosek z dnia 11.05.2016 r. Skuteczność zgłoszenia robót w dniu 13.06.2016 r.
 • AB.6740.2.7.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji - działki nr 373/12, 372/12 obręb 0019 Rząśnik Inwestor – Danuta i Paweł Kucharczyk Wniosek z dnia 24.05.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 24.06.2016 r.
 • AB.6740.2.8.2016
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa elektroenergetycznego przyłącza napowietrzno-kablowego SN-15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, Adres inwestycji – działki nr 378/4, 379/2, 310 obręb 0017 Somianka, Dodanie: Inwestor – Henryka Rucińska i Andrzej Ruciński Wniosek z dnia 09.06.2016 r. Skuteczność zgłoszenia robót w dniu 11.07.2016 r.
 • AB.6740.2.9.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji – działka nr 346 obręb 0032 Stare Bosewo Inwestor – Teresa i Jan Domańscy Wniosek z dnia 22.06.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy 25.07.2016 r.
 • AB.6740.2.10.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji – działka nr 207/1 obręb 0010 Nowe Kozłowo Inwestor – Marcin Ciskowski Wniosek z dnia 19.07.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 19.08.2016 r.
 • AB.6740.2.11.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji – działki nr 67,69,70 obręb 0010 Długosiodło Inwestor – Katarzyna Aleszczyk Wniosek z dnia 29.07.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 29.08.2016 r.
 • AB.6740.2.12.2016
  Nazwa przedsięwzięcia – wykonanie robót budowlanych – przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych niskiego napięcia nN -0,4kVwraz z przyłączami kablowymi nN-0,4kV w obrębie stacji transformatorowej nr 1068, 1447 w miejscowości Młynarze, gm. Zabrodzie Adres inwestycji – działki nr : 197/10, 149, 510, 509, 508, 507, 505, 515, 514, 513, 512, 511, 203/3, 559, 558, 557, 556, 555, 554, 553, 552, 550, 549, 548, 547, 175/3, 530, 175/4, 175/2, 179/12, 179/2, 560, 561, 562, 192/1, 532/175, 528, 531, 527, 526, 529, 525, 518, 520, 519, 517, 524, 523, 522, 521, 617, 111/20, 110/17, 109/22, 108/16, 107/17, 106/11, 105/11, 104/20 obręb 2.0011 Młynarze, gm. Zabrodzie , Inwestor – PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin Wniosek z dnia 11.08.2016 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 24.10.2016 r.
 • AB.6740.2.13.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji – działki nr 391/8, 391/9 obręb 0019 Rząśnik Inwestor – Krystyna i Janusz Sępkowscy Wniosek z dnia 12.08.2016 r. Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 25.08.2016 r.
 • AB.6740.2.14.2016
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji – działka nr 597/2 , obręb 0015 Przyjmy, gm. Brańszczyk, Inwestor – Pani Eliza Ratajczyk Wniosek z dnia 12.08.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 12.09.2016 r.
 • AB.6740.2.15.2016
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej . Adres inwestycji – działka nr 391/8, 391/9, obręb 0019 Rząśnik, gm. Rząśnik Inwestor – Państwo Krystyna i Janusz Sępkowscy Wniosek z dnia 19.08.2016 r. Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 25.08.2016 r.
 • AB.6740.2.16.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji – działka nr 614/19 obręb 0005 Kamieńczyk Inwestor – Mariusz Kamiński i Beata Gaube-Kamińska Wniosek z dnia 14.09.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 17.10.2016 r.
 • AB.6740.2.17.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Adres inwestycji – działka nr 3031/7 obręb 0001 Wyszków, Inwestor – Monika i Łukasz Puchalscy. Wniosek z dnia 19.09.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 20.10.2016 r.
 • AB.6740.2.18.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Adres inwestycji – działki nr 315/1, 315/120 obręb 0004 Brańszczyk, Inwestor – Walenty Królak. Wniosek z dnia 27.09.2016 r. Wniesiono sprzeciw w dniu 21.11.2016 r.
 • AB.6740.2.19.2016
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Porządzie , gmina Rząśnik, Adres inwestycji – działki nr 99, 305/7, 305/11 obręb ewidencyjny 0017 Porządzie, jednostka ewidencyjna 143503_2 Rząśnik, Inwestor - Gmina Rząśnik. Wniosek z dnia 28.09.2016 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 31.10.2016 r.
 • AB.6740.2.20.2016
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa linii kablowej nN-0,4kV oraz złącza kablowego nN-0,4kV, Adres inwestycji – działki nr 492, 391/6, 391/3, 555 obręb 0019 Rząśnik. Inwestor – PGE Dystrybucja S.A. Wniosek z dnia 30.09.2016 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 31.10.2016 r.
 • AB.6740.2.21.2016
  Nazwa przedsięwzięcia –budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w zabudowie mieszkaniowej, Adres inwestycji – działka nr 457/3, obręb ewidencyjny 0006 Leszczydół Nowiny, jednostka ewidencyjna 143505_5 Wyszków, Inwestor - Sławomir Cal, Zofia Cal, Anna Cal, Kazimierz Cal. Wniosek z dnia 30.09.2016 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 31.10.2016 r.
 • AB.6740.2.22.2016
  Nazwa przedsięwzięcia –sieć wodociągowa, Adres inwestycji – działka nr 133/2 obręb 0010 Brańszczyk Nowy, Inwestor –Gmina Brańszczyk, Wniosek z dnia 11.10.2016r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 11.11.2016 r.
 • AB.6740.2.23.2016
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej . Adres inwestycji – działka nr 428/14, 427/23, obręb 0004 Brańszczyk, gm. Brańszczyk, Inwestor – Gmina Brańszczyk, Wniosek z dnia 11.10.2016 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 11.11.2016 r.
 • AB.6740.2.24.2016
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci wodociągowej. Adres inwestycji – działka nr 178, obręb 0009 Białebłoto Nowa Wieś. Inwestor – Gmina Brańszczyk, Wniosek z dnia 11.10.2016 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 14.11.2016 r.
 • AB.6740.2.25.2016
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji - działka nr 570/2 obręb 0010 Długosiodło. Inwestor - Ewa i Adam Mirosław Icińscy. Wniosek z dnia 14.11.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 15.12.2016 r.
 • AB.6740.2.26.2016
  Nazwa przedsięwzięcia – budynek mieszkalny jednorodzinny, Adres inwestycji – działka nr 24/20 obręb 0006 Leszczydół Nowiny, Inwestor - Michał Gigoń. Wniosek z dnia 30.11.2016 r. Skuteczność zgłoszenia robót w dniu 30.01.2017 r.
 • AB.6740.2.27.2016
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa sieci wodociągowej Adres inwestycji – działka nr 5386/7, 1, 404/1, 56/2, 57/2, 58/2, 59/2 , obręb 0009 Białebłoto-Nowa Wieś, gm. Brańszczyk, Inwestor – Gmina Brańszczyk. Wniosek z dnia 30.11.2016 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 02.01.2017 r.

Wytworzył:Hubert Morka, data: 04.03.2016 r., godz. 15.46
Wprowadził:Hubert Morka, data: 04.03.2016 r., godz. 15.44
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 04.03.2016 r., godz. 15.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.03.2016 r., godz. 15.44Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 2070 razy.