Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Nr Os.383.2016
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2017 – 2025.
 • Uchwała Nr Os.384.2016
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
 • Uchwała Nr Os.41.2017
  w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wyszkowskiego, przyjętej w Uchwale Nr XXXII/213/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2017 – 2025.
 • Uchwała Nr Os.42.2017
  w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 rok.
 • Uchwała Nr Os.101.2017
  w sprawie wydania opinii na wniosek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
 • Uchwała Nr Os.186.2017
  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.
 • Uchwała Nr Os.352.2017
  Uchwała Nr Os.352.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze 2017 r.

Wytworzył:Hubert Morka, data: 27.12.2016 r., godz. 14.01
Wprowadził:Hubert Morka, data: 27.12.2016 r., godz. 14.00
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 27.12.2016 r., godz. 14.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2016 r., godz. 14.00Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1840 razy.