Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wydział Architektoniczno-Budowlany


Podstrony:
 • AB.6740.2.1.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa elektroenergetycznej linii kablowej i przyłącza kablowego nN-0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilanego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Adres inwestycji – działki nr 403/3, 488, 635/1, 635/4, 883, obręb 0005 Dębinki, gm. Zabrodzie, Inwestor – PGE Dystrybucja S.A. Wniosek z dnia 13.01.2017 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 06.02.2017 r.
 • AB.6740.2.2.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Stare Bosewo, Kornaciska i Długosiodło, gmina Długosiodło, Adres inwestycji – działki Nr 970 obręb 0010 obręb Długosiodło, działki Nr 152,110/3, 114, 115, 153/8, 153/4, 153/11 obręb 0015 Kornaciska, działki Nr 205, 187, 165, 166/10, 524, 166/3, 166/2, 166/11, 218/8, 222, 230/26, 230/8, 230/13, 230/19, 232/3, 642, 231, 230/3, 238/23, 238/32, 250, 238/15, 237/1, 239/2, 657, 241, 257/45, 257/46, 257/14, 257/16, 257/17, 275, 278, 277, 280, 46/10, 303, 290, 568/2, 570, 294, 563, 298, 157, 279, 515/3, 136/18, 136/10, 141/2, 141/5, 138/5, 63/2, 533, 540, 161/1, 163/1, 152/1, 153/6, 547, 154, 162/13, 162/19, 392/4, 393/8, 393/1, 392/6, 414/2, 360, 383/3, 391/8, 368/1, 383/10, 46/7, 46/8, 376/14, 370/1, 373/2, 373/1, 368/2, 525, 413/13, 415, 411/9, 417/9, 412/16, 417/3, 418/1, 416/7, 371/2, 418/3, 410/2, 413/5, 413/12, 637, 416/31, 416/32, 416/30, 416/34, 420/2, 419/23, 427, 426/1, 449, 419/9, 419/16, 677 obręb Stare Bosewo 0032, Inwestor – Gmina Długosiodło. Wniosek z dnia 03.02.2017r. - stało się skuteczne w dniu 21.03.2017 r.
 • AB.6740.2.3.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Długosiodło Kornaciska i Nowe Bosewo Adres inwestycji: ­działki nr 47/6, 47/7, 53, 387/2, 845/7, 845/3, 845/7, 1108, 1124 obręb 0010 Długosiodło, gm. Długosiodło; ­działki nr 96, 151 obręb 0015 Kornaciska, gm. Długosiodło; ­działki nr 116, 235, 240, 242, 249, 250, 253/2,66/1,66/2,66/3 obręb 0022 Stare Bosewo, gm. Długosiodło; Inwestor – Gmina Długosiodło. Wniosek z dnia 14.02..2017 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 08.03.2017 r.
 • AB.6740.2.4.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Adres inwestycji- działka nr 119/2 obręb 0003 Blochy, gm. Długosiodło, Inwestor – Julia Matusiak, Wniosek z dnia: 06.03.2017r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 28.03.2017 r.
 • AB.6740.2.5.2017
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Adres inwestycji – działka nr 418/5 obręb 0032 Stare Bosewo, Inwestor – Przemysław Filipiak. Wniosek z dnia 15.03.2017 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 06.04.2017 r.
 • AB.6740.2.6.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Zdziebórz, gmina Somianka, Adres inwestycji – działki Nr 112, 222 obręb 0029 Zdziebórz gm. Somianka, Inwestor – PGE Dystrybucja S.A. . Wniosek z dnia 17.03.2017r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 10.04.2017 r.
 • AB.6740.2.7.2017
  Nazwa przedsięwzięcia –przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV Adres inwestycji – działki nr 487, 490/2, 782, 784, 786, 787, 790, 791, 794, 795, 798, 800/1, 811, obręb 0030 Wielatki Nowe gm. Rząśnik, Inwestor – PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Wniosek z dnia 20.04.2017 r. Umorzenie postępowania w dniu 09.05.2017 r.
 • AB.6740.2.8.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w miejscowości Długosiodło, gmina Długosiodło. Adres inwestycji – działka Nr 74 obręb 0010 Długosiodło, gm. Długosiodło, Inwestor – Anna i Mirosław Rojek. Wniosek z dnia 20.04.2017r. Skuteczność zgłoszenia w dniu: 12.05.2017 r.
 • AB.6740.2.9.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Adres inwestycji- działka nr 297/5 obręb 0017 Porządzie, gm. Rząśnik, Inwestor – Martyna i Marcin Czaplińscy. Wniosek z dnia 20.04.2017 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu: 12.05.2017 r.
 • AB.6740.2.10.2017
  Nazwa przedsięwzięcia - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Adres inwestycji – działka nr 563 obręb 0005 Kamieńczyk. Inwestorzy – Ewa i Zbigniew Banaszek. Wniosek z dnia 05.05.2017 r. Inwestorzy wycofali zgłoszenie w dniu 13.06.2017 r.
 • AB.6740.2.11.2017
  Nazwa przedsięwzięcia - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Adres inwestycji – działki nr 358/3, 361 obręb 0023 Suwim. Inwestor – Roman Kuligowski. Wniosek z dnia 12.05.2017 r. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 05.06.2017 r.
 • AB.6740.2.12.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rząśnik ul. M. Konopnickiej. Adres inwestycji – działki nr 438/2, 437/10, 437/9, 492, 518 obręb 0019 Rząśnik. Inwestor – Gmina Rząśnik. Skuteczność zgłoszenia budowy w dniu 13.06.2017 r. Wniosek z dnia 22.05.2017 r.
 • AB.6740.2.13.2017
  Nazwa przedsięwzięcia –budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV wraz z przyłączami, linii kablowej niskiego napięcia nN—0,4kV oraz linii napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego zasilanych ze stacji ST (0069), Adres inwestycji – działki nr 93, 100, 101, 103, 107/6, 107/1, 113, obręb 0017 Podgać gm. Zabrodzie, Inwestor –PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin. Wniosek z dnia 26.05.2017r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 19.06.2017 r.
 • AB.6740.2.14.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4KV od stacji transformatorowej nr [0074] wraz z przyłączami, budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego, w miejscowości obręb 0017 Podgać, gmina Zabrodzie. Adres inwestycji – działki Nr 189,167,122,120,128,124,125,126,127 obręb 0017 Podgać gm. Podgać. Inwestor – PGE Dystrybucja S.A. Wniosek z dnia 25.05.2017r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 19.06.2017 r.
 • AB.6740.2.15.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji- działka nr 110/6 obręb 0015 Rybienko Nowe, gm. Wyszków Inwestor – Katarzyna i Marek Wasiluk Wniosek z dnia: 14-07-2017 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 07.08.2017r.
 • AB.6740.2.16.2017
  Nazwa przedsięwzięcia –budynek mieszkalny jednorodzinny Adres inwestycji – działki nr 420/9, 420/10 obręb 0032 Stare Bosewo Inwestor – Justyna Kowalczyk. Wniosek z dnia 17.07.2017 r. Skuteczność zgłoszenia robót w dniu 08.08.2017 r.
 • AB.6740.2.17.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji- działka nr 172/4 obręb 0010 Brańszczyk Nowy, gm. Brańszczyk Inwestor – Edyta Gałązka i Krzysztof Walczak Wniosek z dnia: 18-07-2017 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu: 09-08-2017 r.
 • AB.6740.2.18.2017
  Nazwa przedsięwzięcia –budynek mieszkalny jednorodzinny Adres inwestycji – działka nr 72/63 obręb 0011 Lubiel Nowy Inwestor –Norbert Urbaniak. Wniosek z dnia 19.07.2017r. Decyzja sprzeciw w dniu 04.09.2017 r.
 • AB.6740.2.19.2017
  Nazwa przedsięwzięcia –budynek mieszkalny jednorodzinny Adres inwestycji – działa nr 402/8 obręb 0032 Stare Bosewo, gm. Długosiodło Inwestor – Sylwia Zawadzka i Andrzej Jerzy Zawadzki. Wniosek z dnia 03.08.2017r. Skuteczność w dniu 25.08.2017 r.
 • AB.6740.2.20.2017
  Nazwa przedsięwzięcia –„Przebudowa ulicy Małej w Wyszkowie na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Geodetów – budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego” Adres inwestycji – działa nr 2073, 1926/18 obręb 0001 Wyszków, gm. Wyszków Inwestor –Burmistrz Wyszkowa. Wniosek z dnia 07.08.2017 r. Skuteczność w dniu 29.08.2017 r.
 • AB.6740.2.21.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – „przebudowa ulicy Małej w Wyszkowie na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Geodetów – budowa kanalizacji deszczowej”, w miejscowości: obręb 0001 Wyszków, gmina Wyszków Adres inwestycji – działki Nr 2073, 1510/7 obręb 0001 Wyszków, gm. Wyszków Inwestor – Burmistrz Wyszkowa Wniosek z dnia 07.08.2017r. - stało się skuteczne w dniu 29.08.2017 r.
 • AB.6740.2.22.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres inwestycji – działka nr 4958/1 obręb 0001 Wyszków Inwestor – Grażyna Piątek Wniosek z dnia 11.08.2017 r. Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 25.08.2017 r.
 • AB.6740.2.23.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia Nn-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi w obrębie stacji transformatorowej nr 1440 w miejscowości Młynarze, gm. Zabrodzie. Adres inwestycji – działki nr 237/21, 237/22, 237/23, 237/24, 237/3, 237/4, 237/5, 237/10, 238, 241, obręb 0011 Młynarze, gmina Zabrodzie. Inwestor – PGE Dystrybucja S.A. Wniosek z dnia 22.08.2017 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 13.09.2017 r.
 • AB.6740.2.24.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w okolicy skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Pałacową w Wyszkowie. Adres inwestycji- działka nr 2623/17 obręb 0001 Wyszków, gm. Wyszków. Inwestor – Gmina Wyszków, Wniosek z dnia: 23.08.2017 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 14.09.2017 r.
 • AB.6740.2.25.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, gmina Długosiodło. Adres inwestycji: -działka nr 213, 253, 236, 251/2, 251/1, 252/1, 252/2, 252/3, obręb 0010 Długosiodło, -działka nr 340, 55, 59, 146/1, 341, 339, 336, 342 w obrębie 0016 Lipniak Majorat, Gmina Długosiodło; -działka nr 14,177/1, 177/2, 61 w obrębie 0020 Nowa Pecyna, Gmina Długosiodło; -działka nr 60 w obrębie 0031 Stara Pecyna, Gmina Długosiodło; Inwestor – Gmina Długosiodło, ul. T Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło. Wniosek z dnia: 29.08.2017 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu: 20.09.2017 r.
 • AB.6740.2.26.2017
  Nazwa przedsięwzięcia –budynek mieszkalny jednorodzinny Adres inwestycji – działka nr 894/2 obręb 0010 Długosiodło Inwestor – Ewa Ilona Morawska i Michał Morawski. Wniosek z dnia 20.09.2017 r. Skuteczność zgłoszenia w dniu 12.10.107 r.
 • AB.6740.2.27.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, w miejscowości Rząśnik, gmina Rząśnik - zgłoszenie skuteczne w dniu 24.10.2017 r. Adres inwestycji – działka Nr 516/8 obręb 0019 Rząśnik, gm. Rząśnik, Inwestor – Monika Opat, Wniosek z dnia 02-10-2017r.
 • AB.6740.2.28.2017
  Nazwa przedsięwzięcia –napowietrzna i kablowa linia niskiego napięcia Adres inwestycji – działki nr 292, 299, 35, 307, 309, 311/1, 311/2, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 326, 330, 331, 333, 335, 337, 338/7, 338/1, 338/2, 338/4, 339, 329, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346/1, 346/2, 346/3, 472 obręb Anastazew oraz działka nr 17/3 obręb Kiciny, gmina Długosiodło Inwestor – PGE Dystrybucja S.A. siedziba: 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a. Wniosek z dnia 13.11.2017r. Decyzja sprzeciw zamiaru budowy z dnia 20.12.2017 r.
 • AB.6740.2.30.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – „rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popowo Parcele, gm. Somianka ”, w miejscowości: obręb 0015 Popowo Parcele, gmina Somianka, Adres inwestycji – działka nr 194 obręb 0015 Popowo Parcele, gm. Somianka. Inwestor – Gmina Somianka, Wniosek z dnia 04.12.2017 r. Zgłoszenie skuteczne w dniu 27.12.2017 r.
 • AB.6740.2.31.2017
  Nazwa przedsięwzięcia – „przebudowa drogi w granicach pasa drogi gminnej (ul. Latoszek w Wyszkowie), wykonanie sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz wykonanie zabezpieczenia sieci OPL wraz z przebudową sieci teletechnicznej w ramach projektu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na moście drogowym w miejscowości Wyszków „ w miejscowości: obręb 0001 Wyszków, gmina Wyszków Adres inwestycji – działka nr 5339, 5342/1 obręb 0001 Wyszków, gm. Wyszków Inwestor – Burmistrz Wyszkowa Wniosek z dnia 21-12-2017 r. Inwestor wycofał wniosek w dniu 08.01.2018 r.

Wytworzył:Jarosław Wyszyński, data: 18.01.2017 r., godz. 14.25
Wprowadził:Jarosław Wyszyński, data: 18.01.2017 r., godz. 14.26
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 18.01.2017 r., godz. 14.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2017 r., godz. 14.26Jarosław WyszyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1378 razy.