Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

28.02.2018 r.


Podstrony:
 • Uchwała Nr XLIX/316/2018
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/280/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
 • Uchwała Nr XLIX/317/2018
  w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i udzielenia na ten cel dotacji gminom: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik i Zabrodzie w roku 2018
 • Uchwała Nr XLIX/318/2018
  w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Wyszkowskiego
 • Uchwała Nr XLIX/319/2018
  zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2018-2027
 • Uchwała Nr XLIX/320/2018
  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.

Wytworzył:Hubert Morka, data: 07.03.2018 r., godz. 08.58
Wprowadził:Hubert Morka, data: 07.03.2018 r., godz. 08.58
Ostatnia aktualizacja:Hubert Morka, data: 07.03.2018 r., godz. 08.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2018 r., godz. 08.58Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 520 razy.