Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

2019 r.


Podstrony:
 • 1/2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Wniosek o pozwolenie na rozbudowę oczyszczalni ścieków Adres inwestycji – obręb 0015 Kornaciska Inwestor – Gmina Długosiodło Wniosek z dnia 15.01.2019 r.
 • 2/2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Adres inwestycji – obręb 0012 Nury. Inwestor – Orange Polska S. A. Wniosek z dnia 11.02.2019 r.
 • 3/2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie – Zazdrość – Wysychy – Głuchy, gmina Zabrodzie Adres inwestycji – obręb 0007 Głuchy 0014 Niegów 0020 Wysychy 0021 Zabrodzie 0022 Zazdrość 0023 PGR Niegów Inwestor – Wójt Gminy Zabrodzie Wniosek z dnia 11.03.2019 r. Inwestor wycofał wniosek w dniu 15.04.2019 r. Decyzja umarzająca z dnia 15.04.2019 r.
 • 4/2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Wniosek o pozwolenie na przebudowę drogi powiatowej nr 3433W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Wielęcin. Adres inwestycji – obręb 0026 Wielęcin. Inwestor – Zarząd Powiatu Wyszkowskiego. Wniosek z dnia 25.03.2019 r.
 • 5/2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Stare Bosewo – Znamiączki Adres inwestycji – obręb 0032 Stare Bosewo 0039 Znamiączki Inwestor – Wójt Gminy Długosiodło Wniosek z dnia 25.04.2019 r.
 • 6/2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś Adres inwestycji – obręb 0019 Marianowo 0021 Nowa Wieś Inwestor – Wójt Gminy Długosiodło Wniosek z dnia 26.04.2019 r.
 • 7/2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej od drogi gminnej nr 440223W do drogi powiatowej nr 4401W w miejscowości Długosiodło Adres inwestycji – obręb 0010 Długosiodło Inwestor – Wójt Gminy Długosiodło Wniosek z dnia 09.02.2018 r. uzupełniony w dniu 02.07.2019 r.
 • 8/2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie – Zazdrość – Wysychy – Głuchy, gmina Zabrodzie Adres inwestycji – obręb 0007 Głuchy, 0014 Niegów, 0020 Wysychy, 0021 Zabrodzie, 0022 Zazdrość, 0023 PGR Niegów Inwestor – Wójt Gminy Zabrodzie Wniosek z dnia 15.07.2019 r. uzupełniony w dniu 26.09.2019 r.
 • 9/2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej Somianka o mocy 921,12 kWp tj. montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, stacją transformatorową oraz przyłączem elektroenergetycznym Adres inwestycji – obręb 0026 Wielęcin Inwestor – SPP Wytwarzanie 1 Sp. z o. o. Wniosek z dnia 13.09.2019 r.
 • 10/2019
  Nazwa przedsięwzięcia – Wniosek o pozwolenie na rozbudowę i modernizację ciepłowni miejskiej polegającą na budowie budynku wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą wraz z kominem, murami oporowymi, wiatą, placem składowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Adres inwestycji – obręb 0001 Wyszków. Inwestor – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Wniosek z dnia 06.06.2019 r. uzupełniony w dniu 22.10.2019 r.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Jarosław Wyszyński, data: 18.01.2019 r., godz. 11.51
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 18.01.2019 r., godz. 11.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2019 r., godz. 11.51Jarosław WyszyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 357 razy.