Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Zadania Wicestarosty

Do kompetencji Wicestarosty należą sprawy z zakresu:
1) wykonywania zadań i kompetencji określonych przez Starostę,
2) zastępstwa Starosty w czasie niemożności pełnienia przez niego obowiązków służbowych z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Starosty,
3) w zakresie powierzonych obowiązków zapewnianie kompleksowego rozwiązywania problemów oraz nadzorowania działalności organizacyjnej komórek organizacyjnych Starostwa realizujących te działania,
4) koordynowania prac komisji stałych i odpowiedzialności za realizację wniosków komisji.

Wicestaroście podlegają:
Wydział Komunikacji,
Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych,
Wydział Architektoniczno - Budowlany,
Wydział Środowiska i Rolnictwa,
Wydział Edukacji.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Hubert Morka, data: 17.01.2013 r., godz. 10.44
Ostatnia aktualizacja:Jarosław Wyszyński, data: 12.07.2016 r., godz. 12.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.07.2016 r., godz. 12.09Jarosław WyszyńskiEdycja strony
22.01.2013 r., godz. 09.45Hubert MorkaEdycja strony
17.01.2013 r., godz. 10.44Hubert MorkaDodanie strony

Strona oglądana: 1964 razy.